گذری بر حقوق جزای ایران در پرتو فناوری‌اطلاعات

۱۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

دسته:

توضیحات

۱۵۴صفحه وزیری

سرشناسه : موذنی، لیلا، ‏‫۱۳۷۶‏-‏
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور : گذری بر حقوق جزای ایران در پرتو فناوری‌اطلاعات/

نویسنده لیلا موذنی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫ ،۱۴۰۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۴ص.‏‫: جدول.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۲۳۶-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۱۵۲-۱۵۴.
‏موضوع : تکنولوژی اطلاعات — قوانین و مقررات — ایران
Information technology — Law and legislation — Iran
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات– قوانین و مقررات — ایران
*Information and communications technologies– Law and legislation — Iran
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات — ایران
*Information and communications technologies — Iran
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات– قوانین و مقررات
*Information and communications technologies– Law and legislation
حقوق جزا — ایران
Criminal law — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۳۴۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۳/۵۵۰۹۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۴۱۱۸۰۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   گذری بر حقوق جزای ایران در پرتو فناوری‌اطلاعات

نویسنده          :   لیلا موذنی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   ابوالقاسم شیخی

چاپ               :   اول ۱۴۰۲

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                      قیمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۲۳۶-۹