مطالبه‌ی ضرر جمعی در سازمان‌های مردم نهاد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۲۲۵صفحه وزیری

‏سرشناسه : معین صدر، مرتضی، ‏‫۱۳۶۹‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور : مطالبه‌ی ضرر جمعی در سازمان‌های مردم نهاد/

نویسنده مرتضی معین‌صدر.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۵ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۸-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۲۲-۲۲۵.
‏موضوع : تأمین خسارت — ایران
Indemnity — Iran
‏‫مسوولیت (حقوق) — ایران
Liability (Law) — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۸۳۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۶/۵۵۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۰۹۳۷۱۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :    مطالبه‌ی ضرر جمعی در سازمان‌های مردم نهاد

نویسنده          :   مرتضی معین صدر

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   مسعود امیری

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                  قیمت:   ۱۶۰۰۰۰  تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۸-۲

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم