مجموعه کامل پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های سنجش خانواده و فرزندان
طاهره سعیدی‌فرد ؛ الهه نژادکریم ؛ مقدمه:شکوه نوابی‌نژاد – آرنا – ۲۴۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۸ -۲۴۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جستارهایی در پولشویی و فساد اداری
فرشاد گل‌میرزایی – آرنا – ۲۰۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۵۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدیریت بار خانگی و تعرفه‌گذاری در سیستم قدرت
نجمه خالقی‌فر ؛ حمید آماده ؛ محمدحسین رضائیان‌کوچی – آرنا – ۱۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۱۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ایمنی در آزمایشگاه زیست‌شناسی
زهرا سفیری ؛ شهرام پروین ؛ زیرنظر:سیدمحمدحسن هاشمی‌مدنی – آرنا – ۲۳۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۵۰۰۰ ریال – ۹ -۱۷۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی انواع نیروگاه خورشیدی هیبریدی، بهینه‌سازی ترمواکونومیک
روح‌الله بلوچ‌شهریاری ؛ اسماعیل مسلمی‌مهنی – آرنا – ۱۲۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۵ -۲۷۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سم‌شناسی مواد غذایی
تاکایوکی شیباموتو ؛ مترجم:بهناز قاسم‌سلطانی ؛ مترجم:مینا ستاری – آرنا – ۳۵۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۶۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راز گورستان مخفی
لیلا شاهپوری – آرنا – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۲ -۸۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بی تاب
شاعر:وحید درویش – آرنا – ۱۶۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۹۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
احتراق تجربی ابرذرات
مهدی بیدآبادی ؛ سعیدرضا زادسیرجان ؛ میلاد رمضانپور – آرنا – ۲۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۹۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ۱۱۰ حکمت اخلاقی از نهج‌البلاغه
حمداله اسکندری ؛ فاطمه محمدعلی‌نژاد – آرنا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۳ -۲۴۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 درمان بیخوابی: خودآموز گام به گام
جک‌دی ادینجر ؛ مترجم:روح‌الله آهون‌بر ؛ مترجم:علیرضا اخلاقی – آرنا – ۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۰ -۲۰۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مهارت در مدرسه
فاطمه بابایی ؛ کلثوم سلیمان‌نژاد – آرنا – ۲۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۶۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جایگاه‌یابی برند (به سبک برند فست‌فود زنجیزه‌ای پدر خوب)
محبوبه اسماعیلی ؛ شهرام فخار – آرنا – ۷۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۴۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 “بگذار رویا رویا بماند”: مجموعه شعر
شاعر:دنیا جمال‌الدین – آرنا – ۵۶ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۹۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 خانواده و بیش‌فعالی
کلثوم سلیمان‌نژاد ؛ فاطمه بابایی – آرنا – ۱۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۶۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مروری بر حسابرسی پیشرفته
علی زمانیها – آرنا – ۲۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۶ -۲۷۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
به نقاشی‌هایم گوش کن: تجزیه و تحلیل نقاشی کودکان ۹ تا ۷ سال (به انضمام نقاشی کودکان ایرانی)
سیده‌مریم میری – آرنا – ۹۲ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۳۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
۱۸پناهم بده: برداشتی از دو سوره مبارکه “الناس و الفلق”
خدیجه نی‌زاری – آرنا – ۲۶۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۴۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 Text dialogue elementary including” prenunit – text dialogue – farsi translation of words
سیدعلی‌اکبر حسینی – آرنا – ۹۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۸ -۲۲۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ذرات در کمینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش راندمان در سیستمهای هیبریدی بادی – خورشیدی
سجاد عسکری – آرنا – ۱۳۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۳۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 الگوریتم‌های بهینه‌سازی و کاربردهای رایج آنها
پیام هوشمند ؛ حامد رجب‌زاده – آرنا – ۳۱۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۲۵۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تعارض و توانمندسازی سازمانی
مجید شیخی‌پیشکمری ؛ محسن ملک‌محمدی – آرنا – ۱۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۶ -۲۴۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مبانی الکترونیک
گردآورنده:عفت یاحقی – آرنا – ۳۵۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۸۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ریاضیات در نظریه رمزگذاری
مرضیه راعی – آرنا – ۱۶۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۱۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۵۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 روش مشخصه‌ها و کاربرد آن در علوم مهندسی
حسین رحامی ؛ علیرضا عنقا – آرنا – ۱۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۷۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کنکاشی در مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی از منظر آیات قرآن و احادیث معصومین (ع)
نصر اسلامی‌مجاوری – آرنا – ۲۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰۰ ریال – ۰ -۲۶۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
نقش استفاده از ژئوسنتتیک‌ها در مهندسی راه و ترابری
امیر بری‌دیزج ؛ وحید تاجیک – آرنا – ۱۰۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۲ -۲۵۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جایگاه و کاربرد منظر، فضاها و مبلمان شهری در برنامه‌ریزی شهرها
یونس شاکری ؛ سیدمحمود دستغیبی ؛ عزیزاله خورشیدی – آرنا – ۲۷۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۵۰۰۰ ریال – ۹ -۱۳۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مسیریابی در شبکه‌های IP
مجید اسدپور – آرنا – ۶۰۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۶۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تفکر معماری: فرایند طراحی و چشمان جوینده
مایکل برون ؛ مترجم:مهدی مطلق – آرنا – ۲۲۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۱۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نگاهی به پدیده بزه و بزهکاری در ایران
مریم متقی – آرنا – ۱۶۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۵ -۲۳۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رویکرد نوین به معماری و انرژی براساس مبانی توسعه پایدار
نصر اسلامی‌مجاوری – آرنا – ۱۹۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۴۰۰۰۰ ریال – ۳ -۲۶۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هجرت
سعید قاضی‌پور ؛ مهدی مومن‌زاده – آرنا – ۱۳۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۳ -۲۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آزمایشگاه شیمی صنعتی
پروانه پاکروان – آرنا – ۱۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۷۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 این هم گنجینه‌ی خواسته‌ها
سارا جشنی – آرنا – ۹۶ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۷ -۰۷۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
قدرت اکنون: راهنمایی برای روشن‌شدگی معنوی
اکهارت تول ؛ مترجم:مهدی خاتمی – آرنا – ۲۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱۳۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
اشک ماه
شاعر:نرگس نایبی – آرنا – ۵۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۶۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی شاخص‌های محیطی تاثیرگذار بر شهر و شهروندان: با بررسی آماری منطقه ۵ تهران با استفاده از مدل تحلیلی swot
لیدا نداف‌فرد – آرنا – ۱۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۲۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
علل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر وضعیت اروپا بین دو جنگ جهانی اول و دوم
ایرج بهزادی – آرنا – ۲۳۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۲۳۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 طراحی و هدایت عملیات در جنگ
منصور دادمند – آرنا – ۳۳۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۰ -۰۸۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (تجارب ایران و جهان)
به‌اهتمام:داداله بهمند ؛ به‌اهتمام:اصغر محیط‌سکه‌روانی – آرنا – ۱۶۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۴ -۹۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مسئله مقدار مرزی برای معادلات دیفرانسیل فازی مرتبه دوم
محسن اسماعیلی – آرنا – ۱۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۲ -۲۳۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جدول تناوبی فاکتورهای موفقیت در بهینه‌سازی وب‌سایت
محمدرضا سمیعی‌زفرقندی – آرنا – ۹۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۲۱۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 An investigation of reading strategies used by students: data study on students in Ilam province
یاسین نوریانفر – آرنا – ۱۰۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۴۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 پژوهش و تمرین ارتقاء سلامتی: چه چیزی باعث می‌شود افراد سالم بمانند؟ “مدل سلامتی‌زایی و حس انسجام آنتونوسکی”
یورگن بنگل ؛ مترجم:عباس ابوالقاسمی ؛ مترجم:سروین انصارحسین – آرنا – ۱۸۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۵ -۲۲۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 احتراق ابر ذرات متخلخل
مهدی بیدآبادی ؛ سعید محمدی ؛ سعید امراللهی‌بیوکی – آرنا – ۲۵۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۰۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ولایت فقیه در جامعه اسلامی
امید احمدپورشمس‌آباد – آرنا – ۱۶۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۲۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آشنایی با پوشش‌های رسی – ژئوسنتتیکی (GCL)
محمود قضاوی ؛ جمشید آقایی‌فاروجی ؛ آیدا مهرپژوه – آرنا – ۹۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۲ -۲۴۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی و شهروندی “با مطالعه آماری دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرایرانشهر”
مجتبی دهدار – آرنا – ۱۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۲۳۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 گفته‌های دگرگون‌ساز
صادق بای ؛ عسگر رجنی ؛ هاجر دوانلو – آرنا – ۸۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۲ -۲۱۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
پشت قاب پنجره
شاعر:عادله رستم‌پور – آرنا – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۵۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ساعت صفر
حامد محمدی – آرنا – ۱۳۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۷۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مولفه‌های تاثیرگذار بر سبک‌های تدریس (شخصیت و منبع کنترل)
شایسته احمدی – آرنا – ۱۴۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۰ -۲۱۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اثر تشعشع در احتراق ابرذرات
مهدی بیدآبادی ؛ فرزانه ابراهیمی – آرنا – ۱۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۳۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقررات و چرخه اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی
مریم محبی – آرنا – ۱۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۱۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 خواص فوتوکاتالیستی و اپتیکی نانوذرات Tio2
اسما حامدی – آرنا – ۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۱۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تفکر استراتژیک
امیرسالار ونکی – آرنا – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۹ -۲۱۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آموزش نرم‌افزار MICMAC (قابل استفاده در پروژه‌های سناریونویسی – آینده‌پژوهی)
آرش روحانی ؛ سعید اجرلو – آرنا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۶ -۲۲۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 حل مساله و شادی
سعید قاضی‌پور ؛ علیرضا فتاحی – آرنا – ۱۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۵ -۲۰۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 برای دانشجویان عزیز
سعید قاضی‌پور ؛ علیرضا فتاحی ؛ اصغر خرم‌شکوه – آرنا – ۱۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۸ -۲۰۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شعور موجودات بر طبق حکمت متعالیه
مرضیه‌سادات هاشمی‌راد – آرنا – ۲۰۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۲ -۲۰۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کارایی و روش‌های اندازه‌گیری آن در سازمان (با تاکید بر روش هیبرید تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه عصبی)
محسن سپهی – آرنا – ۱۳۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۹ -۲۰۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی تطبیقی جایگاه زنان در مقامات عالی سیاسی در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران
مجید هجرانی‌شندی – آرنا – ۱۴۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۱۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۴۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بالکنی از تو (مجموعه شعر سپید)
شاعر:علی‌اکبر حسینی ؛ ویراستار:سیدشجاع حسینی – آرنا – ۵۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۸۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نامه‌هایم به…
ابراهیم نخستین – آرنا – ۱۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۸۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 گلی در مشعر: سفرنامه حج
– آرنا – ۱۲۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۱۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 طلسم تقدیر
معصومه اسماعیلی – آرنا – ۱۴۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۰ -۱۱۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 گوهرشناسی فردی
گردآورنده:نسیم روستاپیشه – آرنا – ۱۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۰۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 استراتژی نبوغ
رابرت دیلتز ؛ مترجم:پویا امامی‌کردکندی – آرنا – ۲۶۲ صفحه – جلد ۱ – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۲۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 استراتژی‌های کاربردی برای داشتن یک خانواده خوشبخت و موفق
صادق بای ؛ فاطمه توکلی ؛ هاجر داونلو – آرنا – ۱۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۳۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بازی موفقیت: برای آنهایی که تشنه‌ی موفقیت در بازی زندگی هستند
صادق بای ؛ میلاد رجبلو ؛ طاهره بای – آرنا – ۱۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۲۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بوسه بر عشق
محمدرضا پنهانی – آرنا – ۱۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۵ -۹۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بودجه و بودجه‌ریزی در ایران
فیصل میرکازهی‌ریگی – آرنا – ۱۶۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۱ -۰۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مشخصه‌ها و روش خط لغزش در مکانیک خاک
علیرضا عنقا – آرنا – ۱۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۰۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت مخاطرات طبیعی
احمد ملک‌نژادیزدی ؛ وحید عیسوی – آرنا – ۳۵۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
کاربرد هندسه نقوش در معماری اسلامی
نرجس بین‌آبادی – آرنا – ۸۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۹۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 خاک‌های متورم شونده
محمدرضا حبیبی ؛ محمدرضا سهیلی ؛ علیرضا عنقا – آرنا – ۱۴۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۸۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدیریت راهبردی در سازمان
امیر نجف‌زاده – آرنا – ۲۳۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۵۰۰۰ ریال – ۰ -۱۳۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقایسه روش‌های ساخت منوریل از نقطه نظر مدیریت ساخت با استفاده از روش Swot (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)
امیرحسین نصرتی – آرنا – ۱۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۹۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بستنی یخی
مجید مجتهدی – آرنا – ۱۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۳۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال
کومار آشوک ؛ مترجم:طاهره شریعتی ؛ ویراستار:امیررضا علیزاده‌مجد – آرنا – ۷۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۹۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ناپایداری احتراق ابر ذرات
مهدی بیدآبادی ؛ سینا حسن‌پوریوسفی – آرنا – ۳۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱۹۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 خشونت خانگی
شیوا آقاپور – آرنا – ۹۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۵۰۰۰ ریال – ۰ -۱۸۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نقش قبیله قزلباش تکه‌لو بر اوضاع سیاسی نظامی عصر شاه طهماسب اول از سال (۹۰۶ ه تا ۹۸۴ ه)
محمد صیادیان – آرنا – ۱۷۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۹۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کژال
شاعر:حسام‌الدین سرداری‌پور – آرنا – ۱۰۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۲ -۶۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دوقولان جگه
شاعر:اردشیر احمدی – آرنا – ۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۷ -۰۸۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 لغت‌نامه علم و مهندسی زیست‌مواد (انگلیسی – فارسی)
شهریار شریفی ؛ هاجر سیدنژاد ؛ زهرا حسن‌نژاد – آرنا – ۴۸۴ صفحه – (در۲جلد ) – جلد ۱ – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۳۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۳۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آینده مدارهای مجتمع نانو الکترونیک
محمد باقری ؛ مهیار دریانوردچونچنانی – آرنا – ۱۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۹۵۰۰۰ ریال – ۷ -۹۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رفتار مصرف‌کننده
سیدرسول حسینی‌برنتی – آرنا – ۱۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۰۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدیریت بازاریابی
سیدرسول حسینی‌برنتی – آرنا – ۱۵۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۳ -۲۰۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 لغت‌نامه علم و مهندسی زیست‌مواد: انگلیسی – فارسی
به‌اهتمام:شهریار شریفی ؛ به‌اهتمام:هاجر سیدنژاد ؛ به‌اهتمام:زهرا حسن‌نژاد – آرنا – ۹۵۲ صفحه – (در۲جلد ) – جلد ۲ – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۳۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۳۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تحلیل پوششی داده‌ها
پیمان بهرام‌پور ؛ مهران خسروی – آرنا – ۱۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – انتخاب
 گلی به جای ارکیده
فهیمه پرکاه – آرنا – ۱۹۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۵۰۰۰ ریال – ۷ -۸۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هم‌خون
ارنست گینز ؛ مترجم:نازنین شادمان – آرنا – ۲۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۷ -۵۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مروری سریع بر ایمونولوژی پایه و عملی
گردآورنده:سیدمیثم ابطحی‌فروشانی ؛ گردآورنده:هادی اسمعیلی‌گورچین‌قلعه ؛ گردآورنده:بهمن منصوری‌مطلق – آرنا – ۱۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۸۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راز تصادفات ترافیکی (بررسی جامعه‌شناختی)
مصطفی اکبری ؛ سیف‌الله فرزانه – آرنا – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۷۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دردسرهای یک وکیل
محمد مهاجری – آرنا – ۷۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۲ -۸۹-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول و فنون تبلیغ
امیر نجف‌زاده – آرنا – ۱۳۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۵۰۰۰ ریال – ۴ -۸۵-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 عربی هفتم: پایه اول دوره‌ی متوسطه
مریم جباری‌برجسته – آرنا – ۱۳۸ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۷۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تزئینات معماری در مینیاتورهای صفوی
زهره نامدار – آرنا – ۱۸۲ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۹۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سیمین: مجموعه اشعار
شاعر:سیمین شیرالی – آرنا – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۷۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رؤیاهای فلسفی یک روانکاو: کتابی درباره روانکاوی قهرمان درون
ایمان صحاف‌قانع – آرنا – ۱۰۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۱ -۱۰۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بی در خبری
شاعر:احمدعلی جهانی – آرنا – ۷۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۷ -۰۴۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آیات زنان (نساء / ۳ و ۳۴ و زخرف / ۱۸)
صغری رادان – آرنا – ۲۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۸۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 عوامل موثر در افزایش صادرات میگو به کشورهای حوزه خلیج فارس
امیر نجف‌زاده – آرنا – ۱۴۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۸ -۱۴۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تفکر مثبت ۲۰۱۴
نورمن‌وینسنت پیل ؛ مترجم:میلاد رجبلو ؛ مترجم:صادق بای – آرنا – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۳۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای جامع مدیریت استراتژیک پیشرفته: به انضمام پرسش‌های چهارگزینه‌ای و آزمون‌های کارشناسی ارشد به همراه پاسخنامه
سیده‌لاله حسینی‌ماچک‌پشتی – آرنا – ۲۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۷۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سه قصه از زندگی
ایمان بنکدارسخی – آرنا – ۱۳۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۵ -۱۵۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
۱۱۱غواصی فیزیک و فیزیولوژی
رسول زارع‌زاده – آرنا – ۳۳۸ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۸۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شروع مجدد پس از جدایی
جان گری ؛ مترجم:آزاد حلوی – آرنا – ۲۲۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۷ -۰۶۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هیوا و مرنگ جادوگر
مهوش توکل – آرنا – ۱۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۷۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ۷۲ یار عاشورایی: فراخوان شعر و ترانه عاشورایی
به‌اهتمام: انتشارات‌آرنا – آرنا – ۱۴۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۴۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدیریت پروژه ناب: هشت اصل برای موفقیت
لارنس‌پی لیچ ؛ مترجم:ناصر شهسواری‌پور ؛ مترجم:رضا فتاحی – آرنا – ۲۴۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۶۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 زنان در تجارت (کسب و کار): با رویکرد کارآفرینی
مترجم:فریدون آزما ؛ مترجم:حمیدرضا حدادزاده ؛ مترجم:امیررضا علیزاده‌مجد – آرنا – ۳۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰۰۰ ریال – ۱ -۰۷۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 منازعات بغداد در عصر خلافت عباسی
منصوره کریمی‌قهی – آرنا – ۱۷۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۵۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در مقابل انقلاب اسلامی ایران (با مروری بر شکست‌های آمریکا در اقدام علیه انقلاب اسلامی)
قاسم طاهری – آرنا – ۲۱۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۵۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شخصیت و فرسودگی شغلی
سمانه حسینی ؛ صادق بای – آرنا – ۱۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۰ -۰۹۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مروری بر نوسانات قیمت نفت
ویدا ورهرامی – آرنا – ۱۶۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۶۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 واژه‌نامه اقتصادی: فارسی – انگلیسی
به‌اهتمام:هدی رضایی‌روشن – آرنا – ۱۹۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱۴۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
پاسبخش لحظه‌ها
شاعر:سبحان حیدری – آرنا – ۶۰ صفحه – جیبی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۴۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اثرات نگهدارندگی ادویه‌جات در صنایع غذایی
سمیرا پورحمزه – آرنا – ۶۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۶۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شاخص‌های عملکردی برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی: برای ارتقای کیفیت و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها …
فریدون آزما – آرنا – ۱۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۶۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ورود زیر چهل سال ممنوع
پردیس رفیعی – آرنا – ۱۳۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۴۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 چگونه از سنجاق قفلی امضا اقتباس کنیم؟
نرجس منوچهری‌نوکنده – آرنا – ۱۰۲ صفحه – جلد ۱ – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۶۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 در جستجو: مجموعه اشعار
شاعر:سیدحسام‌الدین پورعباسی – آرنا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۹۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کوری عصاکش کوری دیگر
مهران دهقانی – آرنا – ۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۰۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دنیای من
شاعر:دنیا جمال‌الدین – آرنا – ۷۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 یک قطره شبنم
شاعر:ژاله عظیمی – آرنا – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۶۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 احتراق گسسته ابرذرات
مهدی بیدآبادی ؛ محسن برومند – آرنا – ۱۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱۵۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هنوز درگیر چشماتم
شاعر:سعید سعادتی‌فر – آرنا – ۱۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۰۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقدمه‌ای بر نانو علم و نانو فناوری
آلن نوایا ؛ مترجم:محسن حیدری‌جولا – آرنا – ۱۸۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۳۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 فیلم‌های خوراکی با منشاء پروتئین حیوانی در صنایع غذایی
سمیرا پورحمزه – آرنا – ۱۰۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۶۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول آزمایش با فلوسایتومتر: ویژه دانشجویان پزشکی، دامپزشکی و زیست‌شناسی
حسن شریفی‌یزدی ؛ سیداحسان حسینی ؛ سحر هامون‌نورد – آرنا – ۸۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۸ -۱۵۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بهبود مستمر در تویوتا: راهنمای عملی برای پیاده‌سازی ناب
جان استوارت ؛ مترجم:حمیدرضا حدادزاده ؛ مترجم:امیررضا علیزاده‌مجد – آرنا – ۲۴۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۵ -۶۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سطح تحصیلات به عنوان عامل و مانع بزهکاری افراد زیر ۱۸ سال: با مطالعه آماری منتخب در کانون اصلاح و تربیت استان تهران
حسن احمدیان – آرنا – ۳۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۳۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بهره‌گیری از برنامه‌ریزی محیطی جهت رسیدن به شهرهای زیست‌پذیر
داداله بهمند ؛ اصغر محیط‌سکه‌روانی – آرنا – ۱۵۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۹ -۸۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سلول (چرخه و تقسیم سلولی، سلول بنیادی و مرگ سلولی)
عذرا عطایی‌عظیمی ؛ بابک دلنوازهاشملویان – آرنا – ۲۲۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۷۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی سیستم‌های دینامیک در مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری
سیدبهاره ذکریا ؛ ویراستار:سیدامیرعباس ذکریا – آرنا – ۱۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۵۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هسته و فرآیندهای زیستی آن (هسته، همانندسازی، رونویسی و ترجمه)
بابک دلنواز‌هاشملویان ؛ عذرا عطائی‌عظیمی – آرنا – ۲۰۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۷۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بیوشیمی سلول (شیمی سلول، دیواره، غشا، سیتوزول و سیتواسکلت)
عذرا عطائی‌عظیمی ؛ بابک دلنواز‌هاشملویان – آرنا – ۲۰۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۷۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای کاربردی استفاده از سیستم مدیریت جریان کار BPMS در سازمان‌های دولتی و خصوصی
سارمن طاوسی – آرنا – ۱۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۱۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۵۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ریاضی عمومی ۱
زینب عراقی‌رستمی ؛ لیلا حیدری‌زاده ؛ الهام طهماسبی – آرنا – ۳۱۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۴۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقدمه‌ای بر تولید آهن اسفنجی
خسرو یوسفی‌گرجی ؛ نبی‌اله یوسفی‌گرجی – آرنا – ۹۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۹۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای جامع آزمایشهای متداول در آزمایشگاههای تشخیص طبی: قابل استفاده جهت پرسنل، دانشجویان و کارآموزان حوزه علوم آزمایشگاهی
صدف انتظاری – آرنا – ۳۱۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۴۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نه آن گونه که می‌بینیم (مجموعه داستان کوتاه)
مریم حیدری – آرنا – ۱۶۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۰۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 یک عشق یک قلب یک سرنوشت
الهه طریق‌الاسلامی – آرنا – ۵۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۰۶۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هژمون بین‌المللی و نقثش ایران در نظام هژمونیک
هادی رستمی – آرنا – ۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۱ -۱۱۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ونوس خموش
شاعر:بهنام علامی – آرنا – ۲۲۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۶۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
روانشناسی کاربردی اسلام به همراه ترجمه انگلیسی
صادق بای ؛ میلاد رجبلو ؛ طاهره بای – آرنا – ۶۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱۲۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 وقتی زن‌ها عاشق میشوند
بهناز موسوی – آرنا – ۶۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱۱۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
تندنویسی یک زن
شاعر:منا گودرزی – آرنا – ۷۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۴ -۷۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بدمینتون مقدماتی
صدیقه طاهرزاده – آرنا – ۱۲۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۶۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سرمایه فرهنگی
احمد منصوری – آرنا – ۲۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۱۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ترس را باور کن!
مهوش توکل – آرنا – ۱۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۲۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 درآمدی بر گردشگری روستایی و برخی آثار و پیامدهای آن
عفت خوشنود – آرنا – ۱۰۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۶ -۱۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ریاضیات مقدماتی (رشته‌ی جغرافیا)
سعیده طیبی‌نژاد – آرنا – ۹۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۳۰۰۰ ریال – ۵ -۰۸۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 فیلامنت وایندینگ (طراحی، ساخت، کاربرد و توسعه)
دامینیک.وی روساتو ؛ کورنلیوس‌شرمن گرو ؛ مترجم:مهدی یوسف‌زاده – آرنا – ۴۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۱۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 محاسبه سرعتهای واکنش در محلول (۱) (معادلات سرعت واکنش)
محمد زکریانژاد ؛ بتول مکی‌آبادی ؛ آسیه بارخدا – آرنا – ۲۰۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۱۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 انتگرال‌گیری و محاسبه آن در MATLAB
پیمان بهرام‌پور ؛ مهران خسروی – آرنا – ۲۷۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۰۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای آموزشی درآمدی بر شهرشناسی: براساس کتاب دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند
میثم رضایی‌مجید – آرنا – ۱۰۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۲ -۱۰۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 روش تحقیق در محتوای کتاب‌های درسی تحلیل محتوای کمی و کیفی با تأکید بر متن
مژده قربانعلی‌زاده – آرنا – ۱۳۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۲۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آشنایی با مرور سیستماتیک
گردآورنده:مسعود بهزادی‌فر ؛ گردآورنده:ابوذر کشاورزی ؛ گردآورنده:میثم بهزادی‌فر – آرنا – ۱۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۷ -۱۰۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای ناظران بهداشتی به همراه دفتر مشق: راهنمای ناظران بهداشتی شاغل در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
مهشید لویزه ؛ طلعت لطیفی – آرنا – ۱۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۲۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ارزشیابی اقتصادی و ترسیم درخت تصمیم‌گیری و مارکوف در نرم‌افزار Tree age
مسعود بهزادی‌فر ؛ مریم بهزادی‌فر – آرنا – ۷۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۱۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 در حریم واژگان (درسنامه‌ی دانشگاهی)
زینت‌السادات حسینی – آرنا – ۲۱۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سیمای مرگ و زندگانی در اشعار بدر شاکرالسیاب
ابراهیم نامداری ؛ سمیه عباسی ؛ رضوان لرستانی – آرنا – ۲۲۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۹۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدیریت به عنوان طراحی
گردآورنده:ریچارد بولاند ؛ گردآورنده:فرد کالوپی ؛ زیرنظر:محمدرضا غلامیان – آرنا – ۲۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۷۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 محاسبه سرعتهای واکنش در محلول (۲): نظریه‌های سنتیکی و کاربردهای آنها
محمد زکریانژاد – آرنا – ۳۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۹۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 Learning and testing vocabulary for Iranian learners
ماندانا حضرت – آرنا – ۹۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۴ -۰۴۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای عمل ارزشیابی کیفی – توصیفی “ویژه مطالعه معلمان، مدیران، اساتید و اولیا”
یعقوب ذاکری‌درباغی ؛ ویراستار:حسن ذاکری‌نژاد – آرنا – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۱۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 فضای مجازی در شش نگاه
سعید واحدی‌فرد – آرنا – ۱۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۷۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
روش ساخت قالب‌های سنگ مصنوعی
رحمان بابایی‌راد – آرنا – ۶۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۸۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 باز باران
شاعر:ناهید افضلی – آرنا – ۱۴۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۷ -۰۹۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
بوی نمناکی
شاعر:شیلا چابلی – آرنا – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۳۰۰۰ ریال – ۱ -۰۱۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 عزیز روزهای من
شاعر:عبدالمجید دانتیسم – آرنا – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۷۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دنیای احساسم ولی…
شاعر:مهیار روان‌بد – آرنا – ۱۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۰ -۰۷۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 حفاظت و احیای شهر تاریخی موستار: طرح‌های حمایتی شهرهای تاریخی
مترجم:محمود مهدی‌پور ؛ مترجم:مهدی پاک‌نژاد ؛ ویراستار:محمد مهدی‌پور – آرنا – ۸۰ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۶ -۳۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 و دوباره عشق
سپیده سلامتی – آرنا – ۳۴۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۵ -۴۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تقدیر عشق
لیلا طایری – آرنا – ۲۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۵۰۰۰ ریال – ۰ -۰۴۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 فیزیولوژی مرغ
کیوان شیرزادگان – آرنا – ۲۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۰ -۷۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جایگاه زنان در فرایند توسعه روستایی و چالشهای فرا روی آن
محمدصادق علیائی – آرنا – ۱۲۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۰ -۵۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدرسه مثبت‌نگر “نگاهی نو به مشاوره در مدارس”
جاسم بهرامیان – آرنا – ۱۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۸۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دختران خوب نصیب پسران خوب، پسران بد نصیب دختران بد
رضا شاورد – آرنا – ۱۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۷۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شاه سنجان: شرح احوال و مجموعه رباعیات به دست آمده‌ی شیخ رکن‌الدین محمود سنجابی
محمود ذباح – آرنا – ۸۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۱ -۷۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 پرورش تلیسه‌های شیری
کیوان شیرزادگان – آرنا – ۲۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۷ -۷۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای بازاریابی برای سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)
سعید خداوردی – آرنا – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۱۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 زمامداری زمان
نجیب‌تون رزاق ؛ مترجم:رحیم کاویانی ؛ مترجم:نفیسه صالحی – آرنا – ۱۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۵ -۸۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اسلام حضاری: الگویی برای پیشرفت و توسعه
عبدالله احمدبداوی ؛ مترجم:نفیسه صالحی ؛ مترجم:رحیم کاویانی – آرنا – ۲۴۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۰ -۰۰۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مرماید
سمیرا نوروزی ؛ ویراستار:پریماه شیرعلیپور – آرنا – ۱۴۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۹ -۳۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
گرده‌های زخم
شاعر:امیرپویا رشیدی – آرنا – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۰ -۸۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
ذهن خطرناک یک انسان معمولی: مجموعه شعر
شاعر:مهدی صادقی – آرنا – ۱۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۲ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۷ -۰۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای تخصصی کاربردی تعمیر تجهیزات تحت فشار و لوله‌ها پس از ساخت براساس کد ASM PCC -2
داریوش دانیالی – آرنا – ۹۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۵۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نکات کلیدی و بانک سوالات آمار و مدلسازی
داود طهرانی – آرنا – ۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۸۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 چگونه یک مدیر موفق باشیم؟: چرا مدیریت خوب مشکل است
جولیان.ام برکین‌شاو ؛ مترجم:مصطفی کلهر ؛ مترجم:امیررضا علیزاده‌مجد – آرنا – ۱۲۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۸ -۲۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول آشپزی یاس
مرضیه واحدنصیری – آرنا – ۲۱۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۷ -۸۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مبانی سخت‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری
نبی‌اله یوسفی‌گرجی ؛ ابوالفضل علیزاده‌قادیکلایی – آرنا – ۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۸۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقدمه‌ای بر استفاده از فناوری در ترجمه
عبدالامیر حزباوی – آرنا – ۹۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۹۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
کاربرد منطق فازی در تشخیص لبه تصاویر
عباس تاتایی ؛ احمد حاتم – آرنا – ۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۵۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تحلیل حدی در مکانیک خاک
علیرضا عنقا – آرنا – ۲۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۰۹۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 الگوریتم‌های مسیریابی برای ربات‌های متحرک
زهره شوروزدی – آرنا – ۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۲۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 از هم می‌ترسیم
شاعر:محمد دلیری‌فر – آرنا – ۱۸۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۵۰۰۰ ریال – ۶ -۰۶۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 من تمام شعرهایم خسته است
شاعر:محمد دلیری‌فر – آرنا – ۱۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۵۰۰۰ ریال – ۹ -۰۶۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 عاشق بارانی من
مهوش توکل – آرنا – ۱۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۷۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
۲۱۶مقدمه‌ای بر فیزیک پرتوی
فرانک‌اچ. اتیکس ؛ مترجم:سیدمهدی حسینی‌پویا – آرنا – ۴۳۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰۰ ریال – ۳ -۵۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نفرین یک عشق
مریم انصاری – آرنا – ۲۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۰ -۳۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 پرورش ارکیده به زبان ساده
رسول محمدی – آرنا – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۲۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دل‌نوشته‌های غربت
ابوالفضل سرآبادانی – آرنا – ۲۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰۰ ریال – ۱ -۴۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تاثیر هوش هیجانی در بهره‌وری سازمان
حورا خاکدامن – آرنا – ۱۴۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۴۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تحریر تاریخ بخارا (۱): از ابتدا تا ذکر آل سامان و نسب ایشان (به نظم)
شاعر:علی شهزادی – آرنا – ۱۱۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۴۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دیدگاه‌های فقهی حج بانوان
اعظم توانا ؛ مهدی کیایی ؛ اسلام باباخانی‌ویژنانی – آرنا – ۲۷۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۷ -۰۳۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 داده‌کاوی با Weka
مهران خسروی ؛ پیمان بهرام‌پور – آرنا – ۲۵۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۴۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دستور کار آزمایشگاه میکروب‌شناسی
علیرضا طالب‌زاده ؛ بنیامین قربانی – آرنا – ۱۵۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۷ -۱۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول سرپرستی
هادی جعفرزاده‌فهیم – آرنا – ۲۵۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۰ -۵۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 فیتوتراپی بیماریهای کبد: هنر درمان با الهام از طبیعت
سیدمرتضی واحدی – آرنا – ۲۶۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۸۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ادبیات قرن بیستم در دنیای عرب و طالب عمران
جواد خانلری ؛ ابراهیم نامداری ؛ محمدرضا بیگی – آرنا – ۲۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۵۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مایع‌درمانی و انتقال خون در دام کوچک
شارلوت دانهو ؛ مترجم:آروین طیاری ؛ مترجم:مهرداد پاشازاده – آرنا – ۲۶۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۰۵۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول و راهبردهای برنامه‌ریزی درسی: آموزش اول و دوم متوسطه
فروزان ضرابیان ؛ ویراستار:سعید زرگر – آرنا – ۲۹۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۴۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آر.ان.ای (نگاهی به ساختار، عملکرد و تکامل مولکول‌های ریبونوکلئیک اسید)
امین کاوری‌زاده – آرنا – ۱۲۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۵۰۰۰ ریال – ۴ -۰۲۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 استراتژی سیاسی ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز
علی حمید – آرنا – ۱۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۹ -۰۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آموزش وبلاگ‌نویسی با سیستم‌های بلاگفا و رزبلاگ
امین جوانمرد ؛ احمد نورمند – آرنا – ۱۶۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۸۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 طب اورژانس مسمومیت در حیوانات خانگی
وحید لسان – آرنا – ۳۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۶۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
حکومت جهانی و حاکم و محکوم
سیدعلی گوهری – آرنا – ۴۴۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۲۰۰۰ ریال – ۱ -۰۰۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ضرورت ارزیابی دوره‌های یادگیری الکترونیکی E-learning
نازیلا آفندیده ؛ رضوان حکیم‌زاده – آرنا – ۱۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۷ -۰۲۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آرمانشهر و حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی
سیدسعید میرمحمدی – آرنا – ۱۶۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۵۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 روسازی با بتن خود متراکم
سیدامیرعلی عمادی – آرنا – ۱۴۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۳۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 محیط زیست و بایسته‌های فقهی آن
فاطمه عرب‌احمدی – آرنا – ۱۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۵۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 وسترن و تاثیر آن بر دیگر ژانرها: با مقایسه دو فیم خوب، بد، زشت و قصه عامه‌پسند
جواد شکاری – آرنا – ۱۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۹ -۶۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ابراهیم (ع) پایه‌گذار توحید الهی
گوهرتاج رفیع‌زاده – آرنا – ۶۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۸۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دنیای طوطیهای خاکستری
گرگ گلندل ؛ مترجم:سعید دربندی ؛ مترجم:امید شایگان – آرنا – ۹۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۱ -۵-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اسیر تنهایی
کوثر یوسفی – آرنا – ۱۶۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۲ -۳۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 ببر بی دهن…!
سمیه محمدی‌تکاسی – آرنا – ۶۶۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مهر مهربان
شاعر:اردشیر احمدی – آرنا – ۵۲ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۷۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آوای نسیم
شاعر:علی هادیان – آرنا – ۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۲۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نگاه‌ترین چشم دنیا
شاعر:شیرین نمیری – آرنا – ۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۰ -۰۲۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رازهای آسمانی
افشین آخش – آرنا – ۱۵۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۷ -۰۰۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 فصل پنجم
شاعر:فرزاد فروزانفر ؛ تصویرگر:بهناز بیگلرخانی – آرنا – ۱۵۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۵۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
ماندانا و شومینسر
مهوش توکل – آرنا – ۱۷۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۰۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
چمه سوسک
شاعر:اردشیر احمدی – آرنا – ۵۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۰۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آشنایی‌زدایی در شعر شاعران رمانتیک عرب با بررسی اشعار خلیل مطران، نازک الملائکه و بدرشاکر السیاب
ابراهیم نامداری ؛ محمدرضا بیگی‌چقاگلانی ؛ بهنام فعلی – آرنا – ۲۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۹۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 از کنترل کیفیت جامع، تا شش سیگمای ناب: سیر حرکت مهم‌ترین سیستم‌های مدیریتی، با انگیزه برتری جویی
مترجم:امیررضا علیزاده‌مجد ؛ مترجم:فاطمه عسگری ؛ مترجم:اسفندیار شاه‌منصوری – آرنا – ۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۲۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مدیریت تحول: با رویکردی بر اندیشه‌های اسلامی
اکبر پیوسته – آرنا – ۱۸۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۸ -۳۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 طلاق وکالتی در حقوق اسلامی
فاطمه رضایی‌زارچی – آرنا – ۱۶۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۰۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
مدیریت ارتباط با تامین‌کنندگان
محمد احمدی ؛ مجید بهزادیان – آرنا – ۸۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
ایران و روم از منظر مورخان‏‫ ‏‫‬‭ Confrontation of Iran & Rome by Historians =
مهرانگیز کیانی‌هفت‌لنگ – آرنا – ۱۹۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۰ -۹۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن در مهندسی مکانیک
سعید تقی‌زاده – آرنا – ۳۵۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۹ -۹۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
پیش به سوی ناتو ۳: تحول مفهوم امنیت و حاکمیت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مجید غلامی – آرنا – ۲۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۴۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 پایه‌های برنامه نویسی و توسعه برنامه های نرم افزاری در محیط (Net Framework (Threading and application domains
گروه مهندسی مایکروسافت ؛ مترجم:حکیمه مردادی‌ابرغانی – آرنا – ۱۹۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۱ -۶۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رابطه ایران و آمریکا از ابتدا تا کودتای ۲۸ مرداد
داود افشاری – آرنا – ۲۱۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۸۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
نگاهی نو به گردشگری ورزشی
مسعود صفری‌علی‌اکبری – آرنا – ۲۰۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۰۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 انرژی‌های تجدیدپذیر
مهرداد فوج‌لعلی ؛ سیدفیض‌الله افرازی‌زاده – آرنا – ۲۴۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۷۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
روح کایزن: ایجاد تعالی پایدار، گامی کوچک در یک دوره
رابرت مورر ؛ مترجم:بابک پوربهرامی ؛ مترجم:بتول حسین‌مردی – آرنا – ۱۰۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۵۰۰۰ ریال – ۱ -۲۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
تحلیل و طراحی استحکامی موتور کیس سوخت جامد با پوسته کامپوزیتی
علیرضا شکری ؛ مهدی یوسف‌زاده ؛ امیر مروتی – آرنا – ۱۶۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 توسعه صنعتی
آلندی بلوم ؛ مترجم:ابوتراب علیرضایی ؛ مترجم:امیررضا علیزاده‌مجد – آرنا – ۱۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مبانی خرما
علیرضا عبادی‌پور – آرنا – ۱۱۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۱۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی جرایم رایانه‌ای و اینترنتی
رامین دلخون‌اصل – آرنا – ۱۲۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۲ -۷۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه‌های نفت و گاز
کیومرث امامی‌فروشانی – آرنا – ۱۷۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۵ -۳۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 پکیج شوفاژ دیواری
سیروس رحیمی ؛ امید زندی – آرنا – ۸۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۹ -۴۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
گنج‌نامه در دری: تعابیر کنایی اشعار ناصرخسرو قبادیانی
اعظم چوپانی ؛ زینت‌السادات حسینی ؛ مقدمه:کامل احمدنژاد – آرنا – ۱۳۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۸ -۷۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آشنایی با تقطیر غشایی
مهشید جعفری – آرنا – ۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۷ -۴۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با پیمانکاران ساخت و ساز
سیدبهراد عمادی ؛ علی یاراحمدی – آرنا – ۱۹۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۳ -۷۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آزمون‌های آزمایشگاهی قیرابه (قیر امولسیون)
زهرا محمدی ؛ ثریا داوری – آرنا – ۷۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۹ -۵۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
گردشگری روستایی با تاکید بر خانه‌های دوم
مسعود صفری‌علی‌اکبری – آرنا – ۱۱۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۰۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نحوه تعقیب و کشف جرایم رایانه‌ای
رامین دلخون‌اصل ؛ سعید دلخون‌اصل – آرنا – ۱۲۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۸ -۹۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آشنایی با ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی
علیرضا طالب‌زاده ؛ حسین طالب‌زاده – آرنا – ۱۵۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۸ -۵۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 پژواک عشق
مهوش توکل – آرنا – ۲۲۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۸ -۴۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سفر در طبیعت
محمدرضا کمیلیان – آرنا – ۱۴۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۶ -۶۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
زیبایی‌شناسی در فلسفه ویتگنشتاین
میثم قائیدوند – آرنا – ۱۴۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۰ -۶۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 چرخه سوخت هسته‌ای
حسن انوشا – آرنا – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۰ -۸۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تشویق و تنبیه؛ دو کلید طلایی تربیت (مجموعه نکات و راهبردهای کاربردی)
سیده‌مریم میری – آرنا – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال – ۲ -۲۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 حقوق حیوانات و بایسته‌های فقهی آن
فاطمه عرب‌احمدی – آرنا – ۱۶۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۵ -۸۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 از طلا بهتر و از خاک کمتر
محمود حکمت‌نیا – آرنا – ۱۳۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۳ -۴۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دستورالعمل نمایش مواد آرشیوی
مترجم:فاطمه زارع‌زاده ؛ مترجم:فرانک زارع‌زاده – آرنا – ۱۶۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۲ -۶۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 Tips for IELTS academic writing
ماندانا حضرت – آرنا – ۷۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۴ -۹۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جزیره
رضا احدی – آرنا – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۱۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
نگارش قولنامه به زبان ساده
مهدی بهاءالدینی – آرنا – ۶۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۸ -۵۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 جرج بوش، اوباما و مسئله حقوق بشر در خاور میانه
سعید چهرآزاد – آرنا – ۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۲ -۱۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
اتر: گذشته، حال و آینده کیهان
بهرام اسماعیل‌زاده – آرنا – ۲۶۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۳ -۴۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راز کاهش وزن
سینا شریف‌زاده – آرنا – ۱۶۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۱ -۹۹-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هفت داستان، هفت نویسنده، هفت شب: مجموعه‌ای منتخب از ادبیات معاصر روسیه
گردآورنده:روح‌انگیز قلی‌زاده – آرنا – ۱۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال – ۲ -۴۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 زیر باران خیس شدم، چون چتر داشتم!
شاعر:سهراب برقانی – آرنا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۹۰۰۰ ریال – ۷ -۰۷-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 English for the students of theology
نفیسه صالحی ؛ رحیم کاویانی – آرنا – ۱۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۸ -۸۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شایستگی‌های مورد نیاز مدیران پرو‌ژه‌های عمرانی
سیدبهراد عمادی ؛ پویا لطف‌آبادی – آرنا – ۹۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۴ -۵۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مروری بر تجربیات جابجایی بناها و آثار تاریخی
سیداحسان میرهاشمی‌روته ؛ علی بامداد – آرنا – ۱۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۳ -۸۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سفیر بهشت (۱)
منا خورسندی – آرنا – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۴ -۶۹-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
شناخت و درمان اعتیاد (شناخت‌درمانی و دارودرمانی)
آزاده آقاطاهر – آرنا – ۱۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۱ -۳۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
اصول مذاکره موفق: چگونه مذاکره‌کننده خوبی باشیم
امیر نجف‌زاده – آرنا – ۱۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۲۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
حتی اگر نویسندگان سوار بنز نشوند
شاعر:نرجس رضاییان – آرنا – ۱۴۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۷۹-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کوروش شاهنشاه آنشان
گردآورنده:افسانه کرمی‌تخت‌چوبی – آرنا – ۲۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۸-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مجموعه اشعار ایرج زرگرزاده (اشک پاییز)
شاعر:ایرج زرگرزاده – آرنا – ۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۲ -۳۱-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دیدار به قیامت
شاعر:سیمین زندی – آرنا – ۱۵۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۲۰-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 لحظه‌ای مکث برای دنیا لازم است!
شاعر:احسان حق‌پرست – آرنا – ۱۲۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۶۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
اوهام
فروغ حاجیان – آرنا – ۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۲۹-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
سنگ مصنوعی بتنی
رحمان بابایی‌راد – آرنا – ۱۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۵ -۵۶-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
سیستم کدینگ و انبارگردانی در پروژه‌های صنعتی در حال ساخت
صغری یوسفی‌اوروند – آرنا – ۱۱۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۹ -۷۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 آشنایی با بناهای تاریخی “ویژه کنکور کارشناسی ارشد معماری”
الهه صفاری – آرنا – ۱۵۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۰ -۹۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
چالش‌های پیش‌ روی مکانیزاسیون کشاورزی
عادل رنجی ؛ حمید عطاری ؛ مریم خانی – آرنا – ۱۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۲۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
فرایند تصفیه بیولوژیکی SBR (طراحی، ساخت و بهره‌برداری)
ابوالفضل اژدرپوراسفندآبادی – آرنا – ۲۵۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۱۰۰۰۰ ریال – ۱ -۲۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
مقدمه‌ای بر سدهای بتنی اندرکنش سد – مخزن و فونداسیون
بهنام مهدی‌پور – آرنا – ۱۵۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۱ -۰۲-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سیستم‌های پیل سوختی
جیمز لارمینی ؛ اندرو.جی دیکس ؛ مترجم:محمدحسین ارفع – آرنا – ۴۵۸ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۲۰۰۰۰ ریال – ۰ -۸-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دوازده داستان کوتاه دوزبانه: فارسی – فرانسوی
ندا مصدقی – آرنا – ۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۹ -۴۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 منطقه‌بندی روشنایی شهر: طراحی و برنامه‌ریزی نور در بافت شهری
کریستا‌وان سانتن ؛ مترجم:مجتبی چناری – آرنا – ۱۳۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰۰ ریال – ۷ -۴۲-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
مرزهای جدید دانش: چگونه دانش مسیر تجارت ما را تغییر می‌دهد!
کارل ادل ؛ سیندی هوبرت ؛ ویراستار:فاطمه عسگری – آرنا – ۳۰۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۵ -۷۵-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
خطایابی ترانسفورماتورها: تست، امتیازدهی، ارزیابی وضعیت (راهنمای کاربردی – عملی)
علی الماسی‌زند – آرنا – ۱۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۱ -۱۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
بانک آکورد گیتار: با متدی آسان
مجید اسکندرلو – آرنا – ۲۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۶ -۹۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
سازمان ملل متحد و نسل سوم حقوق بشر
یوسف سراجی – آرنا – ۲۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۷ -۳۹-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول کاربردی تناسب اندام: برنامه‌نویسی تمرینی و تغذیه برای گروه‌های پرورش اندام و آمادگی جسمانی
محیا دولتی – آرنا – ۲۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰۰ ریال – ۳ -۰۵-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 و به انگشت نخی خواهم بست: مجموعه اشعار
شاعر:کیوان شاه‌بداغ‌خان – آرنا – ۴۰۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۸ -۳۲-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 The best cursive handwriting: student book
وحید بذرافشان – آرنا – ۵۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۹ -۶۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
گیاهان دارویی آرامبخش
مهرناز قهاری ؛ رضا فروتنی – آرنا – ۷۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۰۰۰۰ ریال – ۵ -۱۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
از دیار قلبم
شاعر:فروغ حاجیان – آرنا – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۷ -۲۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
لحظه‌های بی‌کسی
شاعر:منصور مصطفائی‌فر – آرنا – ۶۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۹ -۷۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 از رویا تا واقعیت (خاطرات یک دانشجوی دامپزشکی)
دنیا جمال‌الدین – آرنا – ۶۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۸ -۸۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 دور افتاده‌ای به نام من
شاعر:هما اصغری – آرنا – ۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال – ۵ -۰۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
نیمکت
شاعر:محمد مهاجری – آرنا – ۱۹۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۸ -۹۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر سرمایه انسانی
فرشید قلمباز ؛ فرامرز قلمباز – آرنا – ۱۶۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۵۰۰۰ ریال – ۴ -۳۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 انتقال جرم نفوذی
ا.اچ.پی. اسکلند ؛ مترجم:کلثوم عزیزی – آرنا – ۳۵۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۴-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سیستم‌های طبقه‌بندی ملی خاک (سیستم ملی کشورهای کانادا و آلمان)
مترجم:علیرضا صیامی – آرنا – ۱۳۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۷ -۹۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رویان در گذر تاریخ (۱) (جغرافیای طبیعی و انسانی)
ام‌البنین کمرودی – آرنا – ۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال – ۲ -۰۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رویان در گذر تاریخ (۲) (جغرافیای تاریخی)
ام‌البنین کمرودی – آرنا – ۸۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۹ -۰۳-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 شهر سالم در گذر شهرنشینی معاصر
عاطفه فتح‌بقالی ؛ محدثه پورعلی‌اشکلک ؛ اصغر محیط‌سکه‌روانی – آرنا – ۱۵۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۶ -۲۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نقش الگوها در سرقت نوجوانان
سعید طیبی – آرنا – ۱۱۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۳ -۹۵-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مجموعه ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای برجسته عربی
مریم جباری‌برجسته – آرنا – ۱۷۲ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۸۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 گامی به آینده: مجموعه ۷۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای عربی همراه با پاسخ تشریحی
مریم جباری‌برجسته – آرنا – ۱۶۸ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۸۲-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
هجران عشق
محمدرضا پنهانی – آرنا – ۱۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۰ -۳۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 رایحه‌ی نو
محسن داودی – آرنا – ۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۰ -۶۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
خدایگان درون
امیرمسعود قائدی – آرنا – ۱۴۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۹-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 لب خاموش
شوریده لرستانی‌افلاکی (رضا رحیم‌پور) ؛ ویراستار:احمد پورصدری – آرنا – ۸۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۱ -۶۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
آهنگ رود (هفت گام موفقیت در کمال آرامش)
شاعر:علی هادیان – آرنا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۱ -۷۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
من یک مترجم شفاهی‌ام
آزاده کریمی‌مهرجردی – آرنا – ۶۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۹ -۵۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای متاسپلویت: ویژه متخصصین امنیت فناوری اطلاعات و تست نفوذ اولین مرجع فارسی متاسپلویت
رضا مقدم ؛ میلاد کهساری‌الهادی – آرنا – ۳۶۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۰۰۰۰ ریال – ۵ -۶۲-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری: مفاهیم پایه‌ای و مباحث جاری
رابرت‌ال هارت ؛ مترجم:بابک پوربهرامی ؛ مترجم:امیررضا علیزاده‌مجد – آرنا – ۳۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰۰ ریال – ۷ -۶۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 یادگار عشق
فروغ حاجیان – آرنا – ۱۷۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۵ -۷-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اعتراض در شعر فروغ
رضا افسری – آرنا – ۲۷۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۳۵۰۰۰ ریال – ۸ -۶-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نجوای درون
جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:اصغر جلالوند – آرنا – ۱۱۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۳ -۳۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 روش تحقیق کاربردی
امیر نجف‌زاده – آرنا – ۲۰۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۱ -۸۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
احتراق ذرات آهن
مهدی بیدآبادی ؛ محسن برومند – آرنا – ۲۲۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۴ -۵۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در علوم مهندسی
مهرداد فوج‌لعلی ؛ مهران محمدی‌آغچه‌قلعه ؛ سالار محمدی‌آغچه‌قلعه – آرنا – ۳۸۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال – ۷ -۷۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
انواع عیوب در جوشکاری لوله و راه‌کارهای جلوگیری از آنها
سیدمحمد خواهش‌نیک – آرنا – ۱۰۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۶ -۷۸-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مقدمه‌ای بر آنالیز تابعی (همراه با حل کامل مسائل)
جان کانوی ؛ مترجم:مینا اتفاق ؛ مترجم:سینا اعتمادتکمه‌داش – آرنا – ۷۲۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۷۰۰۰۰ ریال – ۳ -۶۶-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
سیستمهای حرارت مرکزی
سیروس رحیمی – آرنا – ۲۰۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۵۰۰۰ ریال – ۰ -۷۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
قصران در دوره معاصر
مهدی ساوه‌شمشکی – آرنا – ۲۰۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۸ -۰۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
ذهن خطرناک یک انسان معمولی: مجموعه شعر
شاعر:مهدی صادقی – آرنا – ۱۵۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال – ۷ -۰۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تیرها، قاب‌ها و نمودارهایشان
سعید تقی‌زاده – آرنا – ۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۸ -۴۵-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مواد حافظه‌دار
فرانک فرهادی‌نیا ؛ آرمان صدقی – آرنا – ۲۰۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۵ -۳۳-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کارآفرینی و توسعه کسب و کار
امیرحسین زعفرانلو ؛ محمود زمانی ؛ عارفه ربانی – آرنا – ۲۲۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال – ۰ -۴۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 کتاب کار و تقویت انشانویسی + سخنان زیبا از اندیشمندان و بزرگان و گلچینی از ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌ی آنها “دوره‌ی راهنمایی تحصیلی”
ابوالقاسم طاهری – آرنا – ۱۲۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰ ریال – ۶ -۶-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 نظارت آموزشی: فرایند نظارت آموزشی، مجتمع‌های آموزشی و پرورشی، سند تحول بنیادین
امیرحسین اورکی – آرنا – ۱۷۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۹ -۲۲-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 همیشه چیزهایی هست که نمی‌دانی
شاعر:شهلا شورگشتی – آرنا – ۸۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بالین پرواز
شاعر:مهدی محمدحسینی – آرنا – ۴۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰۰ ریال – ۹ -۵-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
حلزون‌های سیب: همراه با معرفی معروفترین حلزون‌های آب شیرین
ندا آریانیا – آرنا – ۳۰۰ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰۷-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 تغذیه خردسالان
آرزو کوچکی‌حسن‌کیاده – آرنا – ۱۳۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۴ -۰۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 راهنمای کامل نرم‌افزار Loopcad2012 طراحی گرمایش از کف به همراه نرم‌افزار
سیروس رحیمی – آرنا – ۷۴ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۲ -۲۱-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 سرآمدی در مدیریت زنجیره تامین
محمد احمدی ؛ مجید بهزادیان – آرنا – ۱۰۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۸۰۰۰۰ ریال – ۷ -۹-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 A step to revisit the universe: general English for university students
بهزاد رهبر ؛ فاطمه محمدی‌خواهان – آرنا – ۱۴۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۰۰۰۰ ریال – ۶ -۰-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 درک عمومی معماری
لیلا علیپور – آرنا – ۲۲۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۴-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 باغ ایرانی، هنر ایرانی
زهرا آقایی ؛ زهرا قرایی – آرنا – ۱۵۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۷۵۰۰۰ ریال – ۵ -۲۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 روشنای تاریک
شاعر:هانیه کیان – آرنا – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۵۰۰ نسخه – ۴۰۰۰۰ ریال – ۲ -۸-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی کاربردهای مدولاسیون OFDM
الهه بذرافشان – آرنا – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۷ -۳-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بدن انسان در یک نگاه
علی زارعی – آرنا – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۹۰۰۰ ریال – ۱ -۱-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 بررسی نژادی دامهای پر تولید (گاو و گوسفند) به همراه سئوالات چهارگزینه‌ای
گردآورنده:محسن آبسالان – آرنا – ۱۰۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال – ۲ -۰۵-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 چند روز مهربانی
شاعر:سیده‌فاطمه روحانی‌بایگی – آرنا – ۸۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۳۰۰۰ ریال – ۴ -۴-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 مشتری مداری از دیدگاه اسلام
ناصر نوروزی‌فرد – آرنا – ۱۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۰۰۰۰ ریال – ۳ -۱-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب
 اصول طراحی کشتی‌های مسافربری تفریحی
محمدحسین تورانی – آرنا – ۱۹۸ صفحه – رحلی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰۰ ریال – ۳ -۷-۹۳۷۰۵-۶۰۰-۹۷۸ انتخاب