چطور بفهمم کتابم موفق خواهد بود یا نه؟    همیشه به یاد داشته باشید اظهارنظر نزدیکان و اطرافیان در مورد موفقیت کتاب شما معیار خوبی برای ارزیابی نیست. اطرافیان شما به دلیل علاقه شخصی به شما و یا حتی تعارفات معمول نمی‌توانند سنگ محک خوبی برای ارزیابی کتاب شما باشند. بهترین روش برای اینکه بتوانید […]

ادامه مطلب ...