‏سرشناسه : رضاییان، نرگس، ‏‫۱۳۵۲ -‏
Rezaian, narges
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫Whisper‏‫/ by narges Rezaian.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۳‏‫= ۲۰۱۴م.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۰ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۲۷-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : انگلیسی .
‏آوانویسی عنوان : ویسپر
‏موضوع : شعر انگلیسی — قرن‏‫ ۲۰م.‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫PR
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸۲۱/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۹۹۷۹۰