سرشناسه : شیخی‏، درنا، ‏‫۱۳۵۹‏‏‏-
Sheikhi, Dorna, 1980-
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫Practical trouble shooting tablet manufacturing[Book]‫/ Dorna Sheikhi.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰‏‫= ۲۰۲۲م.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۶ص.: مصور، جدول‏‫
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۱۴-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۵۲]- ۵۶.
‏آوانویسی عنوان : پرکتیکال…
‏موضوع : قرص‌سازی
‏موضوع : Tableting
‏موضوع : قرص‌ها
‏موضوع : Tablets (Medicine)
‏رده بندی کنگره : ‏‫RS۲۰۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۱۵/۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۷۵۴۷۰۰

 

عنوان             :    Practical Trouble Shooting Tablet Manufacturing

نویسنده          :   درنا شیخی

ناشر               :   آرنا

صفحه آرایی     :   دنیا شیخی

طرح جلد         :   دنیا شیخی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۱۱۴-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸