من فاحشه نیستم

چاپ تمام است. موجود نیست

تعداد فروش رفته2نسخه

توضیحات

سرشناسه : چراغمکانی، احمد، ‏‫۱۳۶۶ -‏‏
‏عنوان و نام پدیدآور : من فاحشه نیستم!/ احمد چراغمکانی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۹۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۶۰-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۰ /ر۲۶‏‫م۸ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۶۹۹۷۰۰

من فاحشه نیستم!

احمد چراغمکانی

ناشر: نیک مهر

چاپ : اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۱۸۰۰۰ تومان

شابک: ۵-۶۰-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

www.nmbook.ir

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم