سرشناسه : کیانی، مسعود، ‏‫۱۳۶۵‏-
‏عنوان و نام پديدآور : خورجین خورشید/ مسعود کیانی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۷ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۹۸-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی — قرن ۱۵
Persian poetry — 21st century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۱۷۳۶۰۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   خورجین خورشید

پدیدآور           :   مسعود کیانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۲

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه            قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۹۸-۰