سرشناسه : پارسیانی، آتنا، ‏‫۱۳۷۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : نوای دل (مجموعه اشعار)/ آتنا پارسیانی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۲
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۹۷-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۱۷۳۷۶۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

————————————————————–

عنوان             :   نوای دل (مجموعه اشعار)

پدیدآور           :   آتنا پارسیانی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   احسان عبدی

چاپ               :   اول ۱۴۰۲

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۵۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۹۷-۳