‏سرشناسه : کیانی، مسعود، ‏‫۱۳۶۵‏-
‏عنوان و نام پديدآور : دقیقه‌های طلا/

مجموعه اشعار مسعود کیانی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۸۴-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی — قرن ۱۵
Persian poetry — 21st century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۱۱۰۵۰۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

——————————————

عنوان             :   دقیقه های طلا

پدیدآور           :   مسعود کیانی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   احسان عبدی

طرح جلد         :   وحید چراغی

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۸۴-۳