سرشناسه : خلیلی تیلمی، لیلا‫، ۱۳۷۱‏-
‏عنوان و نام پديدآور : آخرین ناقوس/لیلا خلیلی‌تیلمی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۷-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۵
Short stories, Persian — 21st century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۰۸۸۸۴۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

————————————————–

عنوان             :   آخرین ناقوس

نویسنده          :   لیلا خلیلی تیلمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۷-۵