سرشناسه : آقایان، نداالسادات، ‏‫۱۳۶۳‏-
‏عنوان و نام پديدآور : پنیر آنالوگ/نویسندگان نداالسادات آقایان، مریم حسنی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۲ص.: جدول.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۶۶-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : پنیرسازی
Cheesemaking
پنیر– صنعت و تجارت
Cheese industry
روغن‌های نباتی — صنعت و تجارت
Vegetable oil industry
‏شناسه افزوده : حسنی، مريم، ‏‫۱۳۵۸ -‏
‏رده بندی کنگره : SF۲۷۱
‏رده بندی دیویی :  ۶۳۷/۳
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۰۴۳۶۴۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

————————————————————————

عنوان             :   پنـیر آنالـوگ

نویسنده          :   ندا السادات آقایان- مریم حسنی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   مسعود امیری

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۱۲۰۰۰۰تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۶۶-۹