معامله‌گر بی‌ احساس

۳۲۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته2نسخه

توضیحات

۳۲۳صفحه وزیری

سرشناسه : عباسی‌موصلو، مصطفی، ‏‫۱۳۷۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : معامله‌گر بی‌احساس / نویسنده مصطفی عباسی‌موصلو.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۶۰-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : سرمایه‌گذاری — جنبه‌های روان‌شناسی
Investments — Psychological aspects
امور مالی — جنبه‌های روانشناسی
Finance — Psychological aspects
برنامه‌ریزی — جنبه‌های روان‌شناسی
Planning — Psychological aspects
‏رده بندی کنگره : ‏‫HG۴۵۱۵/۱۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۲/۶۰۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۹۷۰۰۵۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   معامله گر بی احساس

نویسنده          :   مصطفی عباسی موصلو

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۱۷۰۰۰۰ تومان

 

توضیحات تکمیلی

وزن 0.6 کیلوگرم