سرشناسه : سلج‌محمودی، ‫شراره، ‏‫۱۳۴۶‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : راهنمای سفر به تباهی/ شراره سلج‌محمودی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۹ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۵۵-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۹۵۱۹۳۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   راهنمای سفر به تباهی

نویسنده          :   شراره سلج محمودی

ویراستار          :   احسان عبدی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه