‏سرشناسه : حاجی‌شاه‌وردی، دنیا، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏‏، پدید‌آور
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫استقرار مدیریت دانش در چارچوب سند استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱‏‫/ مولف دنیا حاجی‌شاه‌وردی.
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران ‏‫: آرنا ‏‫، ۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۸ص. ‏‫: مصور  جدول، نمودار
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۵۳-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Internatiomal standard iso 30401
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص [ ۱۶۶] – ۱۶۸.
‏موضوع : مدیریت دانش
Knowledge management
مدیریت دانش — ایران — جنبه‌های اقتصادی
Knowledge management — Economic aspects — Iran
استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱
ISO 30401 Standard
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۰/۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۴/۴۰۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۹۴۹۸۷۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   استقرار مدیریت دانش در چارچوب سند استانداردایزو ۳۰۴۰۱

مولف              :   دنیا حاجی شاه وردی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                      قیمت: ۱۰۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۵۳-۹