‏سرشناسه

:

ملک‌محمدی، محبوبه، ‏۱۳۶۰ -‏‏‏‏

‏عنوان و نام پديدآور

:

بهاری که خزان شد/محبوبه ملک‌محمدی.

‏مشخصات نشر

:

تهران: آرنا، ‏۱۴۰۱.

‏مشخصات ظاهری

:

۲۲۶ص.

‏شابک

:

۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۴۲-۳

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century

‏رده بندی کنگره

:

PIR۸۳۶۱

‏رده بندی دیویی

:

۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی

:

 ۸۸۸۰۵۲۶

‏اطلاعات رکورد کتابشناسی

:

فیپا

عنوان             :   بهاری که خزان شد

نویسنده          :   محبوبه ملک محمدی

ناشر               :   آرنا    

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۴۲-۳