‏سرشناسه : شکری، گودرز‏‫، ‏‫۱۳۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : باغ دربسته/ گودرز شکری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۸ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۴۰-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۸۷۱۰۳۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   باغ دربسته

نویسنده          :   گودرز شُکری

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   احسان عبدی

طرح جلد         :     وحید چراغی

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت:  ۶۲۰۰۰  تومان