‏سرشناسه : کرمان ساروی، پریسا‫، ۱۳۶۱‏-
‏عنوان و نام پديدآور : کهکشانی زیر پیراهن / پریسا کرمان‌ساروی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۲۸-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۱۲۲۹۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   کهکشانی زیر پیراهن

نویسنده          :   پریسا کرمان ساروي

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   مریم سلیمی

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت:  ۵۵۰۰۰ تومان