راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار

۶۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته4نسخه

توضیحات

۸۱۵صفحه وزیری

‏عنوان و نام پدیدآور : راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار‏‫/

گردآوری موسسه بین‌المللی تحلیل کسب و کار‏‫؛

مترجم محمدوحید سبط، علی جوانبخت.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫،۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۱۵ص.: مصور،جدول.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۲۴-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: A guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK guide),c2009.
‏موضوع : تحلیل‌گران کسب و کار
Business analysts
تحلیل نیازمندی‌های کسب و کار
Business requirements analysis
مدیریت دانش
Knowledge management
برنامه‌ریزی راهبردی
Strategic planning
کارآمدی سازمانی
Organizational effectiveness
‏شناسه افزوده : سبط، محمدوحید، ‏‫۱۳۵۹‏‏‏‏‏-، مترجم
‏شناسه افزوده : جوانبخت، علی، ‏‫۱۳۷۶‏-، مترجم
‏شناسه افزوده : موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار
‏شناسه افزوده : International Institute of Business Analysis
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۰۵۸۹۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار

مترجم            :   محمدوحید سبط- علی جوانبخت

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۹-۱۲۴-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.8 کیلوگرم