سرشناسه : حاجی‌شاه‌وردی، دنیا، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی مدیریت افشاگری (سوت‌زنی) در مبارزه با فساد/

دنیا حاجی‌شاه‌وردی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۳۸-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۸۲.
‏موضوع : افشاگری — مدیریت
‪Whistle blowing — Management
‏رده بندی کنگره : ‏‫JK۴۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۵۳/۴۶
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۸۷۳۰۷۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   مبانی مدیریت افشاگری (سوتزنی) در مبارزه با فساد

مولف              :   دنیا حاجی شاه­وردی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                         قیمت: ۱۰۰۰۰۰ تومان