سرشناسه : صیامی، محبوبه، ‏‫۱۳۶۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : زن پاییزی درون من/نویسنده محبوبه صیامی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۶ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۱۹-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۴۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۷۷۹۶۳۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

…………………………………………………………

عنوان             :   زن پاییزی درون من

نویسنده          :   محبوبه صیامی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   نيلوفر غلامي

صفحه آرایی     :   نيلوفر غلامي

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۱۱۹-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸