سرشناسه : شکری، گودرز‏‫، ‏‫۱۳۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : صد نفر ناشتا / گودرز شكری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۸ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱۱-۰۳-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۶۹۹۹۹۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   صد نفر ناشتا

نویسنده          :   گودرز شُكری

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :    احسان عبدی

طرح جلد         :   وحید چراغی

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت:  ۸۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۴-۱۰۳-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸