سرشناسه : دامغانی، محمدرضا، ‏‫۱۳۳۹ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : تولید مثل در گاوهای شیری «فیلمنامه»/

نویسنده محمدرضا دامغانی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۵ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۷۸-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت :
‏موضوع : نمایشنامه فارسی — قرن ۱۴
Persian drama — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۵۳۲۷۵۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

……………………………………………………………………………………………………..

عنوان             :   تولید مثل در گاوهای شیری

نویسنده          :   محمد رضا دامغانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۳۶۰۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۰۷۸-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸