عنوان             :   ۱۰۱ اسطوره در رابطه “روابط مردان و زنان”

نویسنده          :   تیم ری

مترجمان          :    طاهره سعيدي فرد- بنفشه جهانبازي

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   بنفشه جهانبازي

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه             قیمت: ۱۲۰۰۰   تومان

شابک             :   ۵-۳۰۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸