سرشناسه : طریق‌الاسلامی، الهه، ‏‫‏‎۱۳۶۶ –
‏عنوان و نام پديدآور : یک عشق، یک قلب، یک سرنوشت/مولف الهه طریق‌الاسلامی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏۵۲ ص.
‏شابک : ‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۶۸-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : جبر و اختیار
‏موضوع : قضا و قدر
‏موضوع : تصمیم‌گیری
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۱۹/۶‏‫/ط۴ی۸ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۴۶۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۱۳۲۰۰