عنوان             :   گویش­های قلعه گنج (گویش های ایتی-آتی، کُرتِه، آورا-یرا)

مولفان            :   نادر محمدحسنی لُر- علی محمدحسنی لُر

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                   قیمت:  ۱۴۰۰۰  تومان

شابک             :   ۲-۳۹۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸