سرشناسه : مرحمتی، هستی، ‏‫۱۳۶۲‏-
‏عنوان و نام پديدآور : گردباد سرنوشت / هستی مرحمتی.
‏مشخصات نشر : تهران. انتشارات آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۴۱-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۸۸۹۶۴۵

عنوان             :   گردباد سرنوشت

نویسنده          :   هستی مرحمتی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۹-۸۴۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸