سرشناسه : بگلری، اسماعیل، ‏‫۱۳۶۸-
‏عنوان و نام پديدآور : گرامر جامع زبان انگلیسی/تالیف اسماعیل بیگلری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۰ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۲۳-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : زبان انگلیسی — دستور
‏موضوع : English language — Grammar
‏رده بندی کنگره : ‏‫PE۱۱۳۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۴۲۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۸۱۳۴۸۲

عنوان             :   گرامر جامع زبان انگلیسی

مولف              :   اسماعیل بگلری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۵-۸۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸