گذری بر رساله‌های تمثیلی روحانی با تاکید بر سیر‌العباد الی المعاد، منطق الطیر‌، ارداویراف نامه‌، مصباح الارواح

۱۱۰,۰۰۰ تومان

2 عدد در انبار

تعداد فروش رفته2نسخه

توضیحات


سرشناسه : نقیبی، سیدسجاد، ‏‫۱۳۵۱‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : گذری بر رساله‌های تمثیلی روحانی با تاکید بر سیر‌العباد الی المعاد،‌‌

منطق الطیر‌، ارداویراف نامه‌، مصباح الارواح / نویسنده سید‌سجاد نقیبی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۶ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱۰-۶۱-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : تمثیل
‏موضوع : Allegory
‏موضوع : سنایی ، مجدودبن‌آدم،۴۷۳؟ – ۵۲۵؟ . سیرالعباد الی المعاد — نقد و تفسیر
‏موضوع : عطار، محمدبن ابراهیم، ۵۳۷ – ۶۲۷؟ق . منطق‌الطیر– نقد و تفسیر
‏موضوع : Attar, Mohammad ebn Ebrahim . Manteq – ol – Tair– History and criticism
‏موضوع : ب‍ردس‍ی‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ای‍ل‍طغ‍ان‌، ‏‫ -‏۶۳۵ق. . مصباح‌الارواح — نقد و تفسیر
‏موضوع : ارداویرافنامه. فارسی — نقد و تفسیر
‏موضوع : Ardā-Vīrāf-nāmak. Persian — Criticism and interpretation
‏موضوع : عرفان در ادبیات — تاریخ و نقد
‏موضوع : Mysticism in literature — History and criticism
‏رده بندی کنگره : ‏‫PN۵۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸۰۹/۹۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۴۵۷۳۳۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   گذری بر رساله‌های تمثیلی روحانی با تاکید بر سیر‌العباد الی المعاد،‌‌

منطق الطیر‌، ارداویراف نامه‌، مصباح الارواح

نویسنده          :   سید سجاد نقیبی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۰۶۱-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.7 کیلوگرم