سرشناسه : محمدی، علی، ‏‫۱۳۶۶ فروردین -‏‏‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : کوچ اجباری: مجموعه داستان کوتاه/

به قلم علی محمدی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰ ص.
‏شابک : ‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۰۸-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۷۶۶۴۶۳

عنوان             :   کوچ اجباری

نویسنده          :   علی محمدی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۲-۸۰۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸