کنترل سازه ها با جداگرهای لرزه ای پایه

۲۱۰,۰۰۰ تومان

3 عدد در انبار

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۲۱۶صفحه وزیری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۲۱-۴
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۲۶۸۲۹۱
‏عنوان و نام پدیدآور : کنترل سازه‌ها با جداگرهای لرزه‌ای پایه/

مولفین فرشته موسوی‌راد، طالب مرادی‌شقاقی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۶ ص.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : ساختمان‌های ضد زلزله
‏موضوع : Earthquake resistant design
‏موضوع : ساختمان‌های ضد زلزله– ایران — استانداردها
‏موضوع : Earthquake resistant design– Iran — Standards
‏موضوع : ساختمان‌ها — اثر زلزله
‏موضوع : Buildings — Earthquake effects
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۹۳/۸۵۲
‏رده بندی کنگره : ‏‫TA۶۵۸/۴۴/م۸ک۹ ۱۳۹۷
‏سرشناسه : موسوی راد، فرشته، ‏‫۱۳۶۷ -‏
‏شناسه افزوده : م‍رادی‌ ش‍ق‍اق‍ی‌، طال‍ب‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

 

عنوان             :   کنترل سازه ها با جداگرهای لرزه ای پایه

مولفین            :   فرشته موسوی راد – طالب مرادی شقاقی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۴-۷۲۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم