‏سرشناسه : نور، حسین، ‏‫۱۳۷۳ ‏-، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : کلیات مشاوره در مدرسه/ گردآورنده حسین نور.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۴ص.‏‫: جدول.‏‫
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۱۴-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۱۴۳-۱۴۴.
‏موضوع : مشاوره آموزشی
‏موضوع : Educational counseling
‏موضوع : شاگردان — روان‌شناسی
‏موضوع : Students — Psychology
‏رده بندی کنگره : ‏‫LB۱۰۲۷/۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۷۱/۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۷۸۱۰۲۲

عنوان             :   کلیات مشاوره در مدرسه

گردآورنده        :   حسین نور

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۸۱۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸