عنوان             :   کارکرد دراماتیک موسیقی در نمایش

مولف              :   طنین احمدی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   امید اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت: ۸۰۰۰   تومان

شابک             :   ۱-۳۶۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸