عنوان                  :        کاربرد و اصول عملکرد شتاب دهنده های خطی در رادیوتراپی

تالیف و گردآوری   :        نوید خالدی

ناشر                    :        آرنا

ویراستار                :          مولود دباغی

طرح جلد                 :        مولود دباغی

چاپ                     :        اول ۱۳۹۵

شمارگان               :        ۱۰۰۰ نسخه                             قیمت: ۱۵۰۰۰  تومان

شابک                   :        ۸-۴۶۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸