سرشناسه : حیدری راد، حیدر، ‏‫۱۳۵۴ -‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : چهار باغ، بهشت گمشده: مجموعه داستان/ حیدر حیدری‌راد.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۵۲-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۸۱۷۹۹۶

چهار باغ، بهشت گمشده (مجموعه داستان)

حیدر حیدری راد

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۹

طرح جلد: ایرج الیاسی

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت:  ۱۸۰۰۰   تومان

شابک: ۲-۵۲-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸