عنوان             :   پیچک تنهایی

نویسنده          :   مونا سادات لاریجانی

ناشر               :   نیک مهر

طراح جلد        :   مونا سادات لاریجانی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۴۲-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸