سرشناسه : کرمی، عنایت‌اله، ‏‫۱۳۳۹ -‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : پینوپروک دفتر اول/ عنایت‌اله کرمی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‏‫۱۳۹۳‏.
‏شابک : ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۷۹-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : بالای عنوان: مجموعه شعر.
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۸‭‬ ‭/ر۸۳۴‏‫‬‭پ۹ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۷۸۶۱۸