پروتکل پیشنهادی معنویت درمانی در وابستگی به مواد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۱۵۸صفحه وزیری

سرشناسه : نجی، برزویه‏‫، ‏‫۱۳۶۳‏‏‏‏‏-
Naji, Borzooyeh
‏عنوان و نام پدیدآور : پروتکل پیشنهادی معنویت‌درمانی در وابستگی به مواد/

گردآوری و تالیف برزویه نجی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۸ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۸۹۴-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : اعتیاد — درمان — جنبه‌های روان‌شناسی
‏موضوع : Drug addictiont — Treatment — Psychological aspects
‏موضوع : روان‌درمانی — جنبه‌های مذهبی — اسلام
‏موضوع : Psychotherapy — Religious aspects — Islam
‏رده بندی کنگره : ‏‫HV۵۸۰۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۶۲/۲۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۶۱۸۸۹۰۳

عنوان                  :        پروتکل پیشنهادی معنویت درمانی در وابستگی به مواد

گردآوری و تالیف   :        برزویه نجی

ناشر                    :        آرنا

چاپ                    :        اول ۱۳۹۹

شمارگان              :        ۵۰۰ نسخه

شابک                  :        ۵-۸۹۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم