پارادوکس ممتد

۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۴۸صفحه رقعی

‏سرشناسه : کروتی، آرمینه، ۱۳۶۱ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : پارادوکس ممتد/ آرمینه کروتی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷ ص.
‏فروست : رنگین کمان شعر و داستان.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۷۶-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۸ /ر۹پ۲ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۹۳۹۷۶

پارادوکس ممتد

آرمینه کروتی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۶-۷۶-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.2 کیلوگرم