عنوان             :    واژه نامه فیزیولوژی ورزشی  (انگلیسی-فارسی، شامل لغات، واژگان توصیفی و علائم اختصاری، ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی)

مولفان            :   سمیه یوسفوند- بتول فرج الهی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                              قیمت:  ۱۰۵۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۴۹۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸