هکر قانون مند

۲۷۰,۰۰۰ تومان

3 عدد در انبار

توضیحات

۲۷۰صفحه وزیری

‏سرشناسه : محمدی، محمدحسین، ‏‫۱۳۷۶‏-
Mohammadi, Mohammad Hossein
‏عنوان و نام پدیدآور : هکر قانون‌مند/تهیه و تالیف محمدحسین محمدی ،

سید یحیی مرادی ، میلاد صیام‌پور.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۱ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۴۰-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۲۷۱.
‏موضوع : هکرها
‏موضوع : Hackers
‏موضوع : شبکه‌های کامپیوتری — تدابیر ایمنی
‏موضوع : Computer networks — Security measures
‏شناسه افزوده : مرادی، سیدیحیی، ۱۳۷۱ ‫‫‏-
‏شناسه افزوده : Moradi, Seyed Yahya
‏شناسه افزوده : صیام‌پور، میلاد، ‏‫۱۳۷۵‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫HM۶۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۰۰۵/۸
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۶۵۱۹۲۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   هکر قانون مند

تهیه و تألیف    :   محمد حسین محمدی- سید یحیی مرادی- میلاد صیام پور

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   محمد حسین محمدی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۲-۰۴۰-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸