‏سرشناسه : جهانی، م، ‏‫۱۳۶۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : همه چیز خوب بود/ نویسنده مریتا جهانی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۸ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۹۹۶-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۴۲۴۱۷۲
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :    همه چیز خوب بود

نویسنده          :   مریتا جهانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۹۹۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸