سرشناسه : نصیبی، حیدر
‏عنوان و نام پديدآور : نیماد‏‫/ حیدر نصیبی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫،۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷۶ص.‏‫
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۶۴-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۴۳ /ص۸۱۵ن۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۲۰۵۸۶

عنوان             :   نیماد

نویسنده           :    حیدر نصیبی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۶۴-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸