سرشناسه : کریمی فرد، ایمان، ‏‫۱۳۷۶ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : نقد اندیشه/نویسنده ایمان کریمی‌فرد.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۷ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۴۴-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۷۵.
‏موضوع : کمونیسم
‏موضوع : Communism
‏موضوع : دموکراسی
‏موضوع : Democracy
‏موضوع : آنارشیسم
‏موضوع : Anarchism
‏موضوع : ملی‌گرایی
‏موضوع : Nationalism
‏رده بندی کنگره : ‏‫HX۳۹/۵‏‫/ک۴ن۷ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۵/۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۸۴۳۳۷۶

عنوان             :   نقد اندیشه

نویسنده          :   ایمان کریمی فرد

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۶۴۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸