عنوان             :   نشانه­ هایی از ماوراء

نویسنده          :   پروانه نکوئی (پروا)

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ         :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۳۷۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸