سرشناسه : نیازی، حامد
‏عنوان و نام پديدآور : نامه‌های سوخته/به قلم حامد نیازی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۰ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۱۵-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲ /ی۲۳۲ن۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۱۵۰۵۳۳

نامه های سوخته

حامد نیازی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

طرح جلد: جلال حاجی زاده

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۷-۱۵-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸