مواد فروشان (جلد اول) جنگ داخلی۱

۲۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۳۸۸صفحه رقعی

‏سرشناسه : رجایی، علی، ‏‫۱۳۷۳‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : موادفروشان/‏‫ نویسنده علی رجایی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‫۱۴۰۱ –
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.؛ ‏‫
‏شابک : ‏‫دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۲-۰

‏‫ج. ۱: ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۳-۷

‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏مندرجات : ‏‫ج. ۱. جنگ داخلی ۱
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۵
Persian fiction — 21st century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۰۵۹۴۵۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

————————————————————–

عنوان             :   مواد فروشان (جلد اول) جنگ داخلی۱

نویسنده          :   علی رجایی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه             قیمت:  ۱۷۰۰۰۰  تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۳-۷

شابک دوره      :   ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۷۲-۰