سرشناسه : زارع، رحمان، ‏‫۱۳۶۴ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : من یا تو؟ مجموعه رباعی/ رحمان زارع.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۶ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۴۹-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۶ /الف۳۸‏‫م۹ ۱۳۹۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۶۶۵۸۳۷

                                       رنگین کمان شعر و داستان

 عنوان: من یا تو؟ (مجموعه رباعی)

نویسنده: رحمان زارع

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

 

شابک: ۲-۴۹-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸