عنوان             :   معجزه پول‌توجیبی (مهارت­های پولی و سواد مالی کودکان آموزش

پس انداز، کارآفرینی و رشد مالی کودکان)

مولف              :   هدایت عباس­ زاده

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   هدایت عباس­زاده

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:   ۷۵۰۰  تومان

شابک             :   ۲-۵۷۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸