عنوان             :   مطالعه چرخدنده های مخروطی مارپیچی

مولف              :   حمیدجلیلی راثی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۴-۴۸۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸